Ubezpieczenie na narty – sprawdź zakres Odpowiedzialności cywilnej

ubezpieczenie na narty

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest oprócz ubezpieczeń kosztów leczenia jednym z ważniejszych ubezpieczeń w przypadku wyjazdu na narty. Może się wydawać, że każde ubezpieczenie na narty ma ten sam zakres. Na pierwszy rzut oka tak się może wydawać, ale po zapoznaniu się z OWU widać, że część ubezpieczycieli limituje sumę ubezpieczenia na szkody powstałe wskutek uprawiania narciarstwa, albo wprowadza ograniczenia na szkody rzeczowe czyli na przykład jak zniszczymy komuś jego rzeczy (połamiemy narty, uszkodzimy zegarek, telefon).

W ubezpieczeniach Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym występuje często udział własny lub franszyza redukcyjna czyli kwota, którą musimy pokryć z własnej kieszeni.

Kilka przykładów:

Allianz – Odpowiedzialność Allianz za Szkody rzeczowe ograniczona jest do wysokości 10% Sumy ubezpieczenia.

Franszyza redukcyjna 600 zł.

Axa – Ogólne warunki ubezpieczenia Kontynenty Multitravel

Udział własny 100 euro.

Szkody osobowe związane z uprawianiem sportu objętego umową ubezpieczenia – limit 20 %

Szkody rzeczowe – limit 10%.

Szkody rzeczowe związane z uprawianiem sportu objętego umową ubezpieczenia – limit 2 %

Signal Iduna – Ogólne Warunki Ubezpieczenia Bezpieczne Podróże

W przypadku szkód będących następstwem Amatorskiego Uprawiania Sportu lub uprawiania Sportów Zimowych objętych umową ubezpieczenia:
a) odpowiedzialność SIGNAL IDUNA jest ograniczona do wysokości 50% sumy gwarancyjnej OC w zakresie szkód osobowych oraz do wysokości 25% sumy gwarancyjnej OC w zakresie szkód rzeczowych,
b) nie mają zastosowania Franszyzy opisane w ust. 1a, ale stosuje się Franszyzę Redukcyjną w wysokości 5% wartości zaistniałej szkody

Ubezpieczenie turystyczne w Warcie ma szeroki zakres i nie ma limitów na szkody z odpowiedzialności cywilnej związane z jazdą na nartach. W zakresie jest “klauzula alkoholowa” i koszty leczenia następstw chorób przewlekłych. Sprawdź ile kosztuje ubezpieczenie turystyczne: OBLICZ SKŁADKĘ.