Samochód

Porównaj ceny ubezpieczeń komunikacyjnych, możesz dużo zaoszczędzić:

Ubezpieczenia OC – zakres ubezpieczenia OC jest regulowany ustawą, więc warunki tego ubezpieczenia są takie same u wszystkich ubezpieczycieli. Ale ceny OC różnią się i to bardzo dużo. 

Ubezpieczenia Auto Casco – zakres ubezpieczenia w przeciwieństwie do OC jest różny w poszczególnych towarzystwach ubezpieczeniowych.

Najniższa składka często może oznaczać wysokie udziały własne w szkodzie, czy potrącanie amortyzacji. W przypadku autocasco warto porównać nie tylko cenę, ale w szczególności zakres ubezpieczenia.

Sprawdź koszt ubezpieczenia pojazdu TUTAJ

Assistance – z ubezpieczenia assistance korzysta coraz więcej kierowców. W tym przypadku również bardzo ważny jest zakres ubezpieczenia assistance. Warto zwrócić uwagę na limit kilometrów holowania pojazdu, czy holowanie jest w zakresie zarówno po wypadku jak i po awarii. limit kilometrów, czy pomoc jest udzielania bez względu na odległość pojazdu od miejsca zamieszkania. Czasem ubezpieczyciele wprowadzają limity np. pomoc nie zostanie udzielona, gdy awaria pojazdu nastąpiła w odległości nie mniejszej niż 20 km od miejsca zamieszkania.

Sprawdź koszt ubezpieczenia assistance TUTAJ

NNW – to ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, które warto wykupić na wyższe sumy niż standardowo są oferowane. NNW zapewnia wypłatę świadczenia w przypadku śmierci kierowcy lub pasażerów albo w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu. Jeśli zakres ubezpieczenia można rozszerzyć o koszty leczenia niezbędne wskutek wypadku, to warto taki zakres dodatkowo wykupić.  Dzięki temu zakresowi będzie można skorzystać z prywatnego leczenia następstw wypadków, które może generować duże koszty.