Ubezpieczenie podróży

Czy warto kupić ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą?

Warta – sprawdź koszt ubezpieczenia TUTAJ 

Generali – sprawdź koszt ubezpieczenia TUTAJ

Jest wiele przykładów, że warto. Jednym z nich jest przypadek pana Stanisława, którego leczenie w Meksyku kosztowało aż 800 tysięcy złotych. Wakacyjne leczenie za 800 tysięcy złotych.

Koszt ubezpieczenia jest niewspółmiernie niski w porównaniu z potencjalnymi kosztami leczenia, które trzeba będzie ponieść za granicą.

Na terenie krajów należących do Unii Europejskiej obowiązuje karta EKUZ. Jednak to nie wystarczy, bo w danym kraju otrzymamy pomoc, leczenie takiej jak obywatel kraju, w którym przebywamy. Ponadto zakresem nie jest objęty transport chorego czy transport zwłok do Polski, co może być dużym kosztem.

Często w zakresie, bez opłaty dodatkowej składki objęte są zdarzenia spowodowane przez ubezpieczonego pod wpływem alkoholu. Ważne jest, aby sprawdzić dokładnie zakres kupowanego ubezpieczenia.

O ubezpieczeniu powinni szczególnie pamiętać narciarze. Koszty pomocy na stoku, specjalistyczny transport to duże koszty.

Ważnym ubezpieczeniem jest również ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, które może pokryć szkody spowodowane przez narciarza np. w przypadku najechania na inną osobę. Mogą to być koszty na pokrycie zakupu nowych nart czy zadośćuczynienie w przypadku szkody na osobie.