Ubezpieczenie utraty dochodu

Leadenhall dostarcza unikalne ubezpieczenia Lloyd’s dostosowane do potrzeb polskich klientów.

Dla kogo: lekarze i lekarze dentyści

Zakres ochrony
  • świadczenie na wypadek utraty dochodu w związku z całkowitą okresową lub trwałą niezdolnością do pracy na skutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku
  • świadczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku
  • świadczenie na wypadek inwalidztwa
  • świadczenie na wypadek zakażenia wirusem HIV lub WZW
  • katalog klauzul dodatkowych (np. świadczenie szpitalne, trwałe uszczerbki, dostosowanie do życia w niepełnosprawności, zasiłek pogrzebowy)
Limity
  • Do 10 milionów złotych
  • Suma ubezpieczenia powinna być adekwatna do zarobków i stanu majątkowego Ubezpieczonego. Maksymalna wysokość świadczeń jest zależna od przychodów osiągniętych przez Ubezpieczonego osobiście z tytułu pracy w wykonywanym zawodzie, w ciągu 12 miesięcy bezpośrednio przed zawarciem ubezpieczenia.
Zalety
  • Szybki dostęp do oferty na wysokie limity.
  • Brak ankiety medycznej ani badań przed zawarciem umowy. Należy pamiętać, że wyłączone są jednak choroby które dawały objawy przed zawarciem umowy ubezpieczenia, a także choroby psychiczne i nerwowe, choroby weneryczne i związane z wirusem HIV. Wyłączenie chorób związanych z wirusem HIV nie dotyczy rozszerzenia świadczeń na wypadek zakażenia w związku z wykonywaniem zawodu.
  • Kompleksowy wybór zakresów umożliwiający dobranie polisy adekwatnej do potrzeb każdego klienta.

Kontakt w sprawie ubezpieczenia: biuro@ubezpieczam.pl